ຂໍອະໄພ, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຜິດພາດ.

... ທ່ານພຽງແຕ່ໄດ້ບັນລຸຫນ້າທີ່ບໍ່ມີຢູ່ແລ້ວຫຼືໄດ້ຖືກຍ້າຍຫຼືປ່ຽນແທນທີ່ດີກວ່າ. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ມີການເຮັດຄວາມສະອາດໃນໄລຍະບໍ່ດົນມານີ້ແລະນີ້ອາດຈະເປັນຜົນໄດ້ຮັບ. ແນວໃດກ່ຽວກັບພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນ ຫນ້າ​ທໍາ​ອິດ?

ພວກເຮົາຮູ້ຈັກຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ.

ຢູ່ເຖິງວັນທີກັບ ຂ່າວ Platinum

ລົງທະບຽນສໍາລັບຈົດຫມາຍຂ່າວປະຈໍາເດືອນຂອງພວກເຮົາ